Velkommen til NYHAVEGAARD2 EJERFORENING

På denne side kan du finde information omkring Nyhavegaard2  ejerforeningen.  CVR 39390108

Hjemmesiden er lavet til indkaldelser, referater og nyheder, samt vedtægter, addresseliste regler.
Login ind for at læse det, ( Kun foreningens medlemmer kan se referater, regnskab og medlemsliste )
 
 
 NB Hvis I ændre mail eller privat adresse skal dette meddeles til kasseren på
mail:   kirksuper@outlook.dk
 
 
  
 
 
 
 Se forskellige informationer, længre ned af denne side !!!!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 A)
Generalforsamling, søndag 18 Juni kl. 10,30, Skåstrup forsamlingshus.. 
 
Referat ligger på fil på hjemmesiden, husk kode til log inn.
 
Regnskab er også lagt infd til de medlemmer, der var forhindret til GF.
.
 
 
 
 
 
 
 B)
Sidste nyt. August 2023.. VIGTIGT.
 
Kloaksystemet vil blive strømpeforet i efteråret, af Vandcenter Syd.
Vi lægger Skrivelse ind på vores hjemmeside uge 32. ( nyheder og filer )
Der vil også blive sat sedler op i området, idet det er hele området,
med sommerhuse, det drejer sig om.( 400 sommerhuse )
 
Hver parcel, vil blive berørt, og der vil komme tidspunkter, sms, hvornår
vores veje og paceller står for tur ??
De starter i efteråret og skal være færdig Marts 2024..
 
SKRIVELSEN LIGGER UNDER NYHEDER og log inn" FILER"
 
Mvh Bestyrelsen 
 
 
 C)
 
 1/09-2023.
 
Fantatisk  fint vejr. !!!!!
Badebro op sidst i September. 
...Husk jeres sms fra Årslef, som spuler kloaker.
Tryk mod parceller, som måske vil give problemer
i nogle huse.
 Vi evaluerer sæsonnen, og hvis i har spørgsmål
om foreningen / området, send gerne en mail..
 
I ønskes et roligt fint efterår i jeres huse.
 
VH Bestyrelsen
 
D) 
Oktober 2023.
 
Regn, regn, regn....
 
Vi må vente med at reparere vores stamvej, og egne veje
for huller, idet den megen regn, vil ødelægge vejene igen.
Når der kommer opklaring, tørvejr, går vi igang.
Håber vi har jeres tålmodighed.
 
.E)
 November../ December/ Januar / Februar og måske Marts.
 
Sne, frost, tø, og frost.
 
De værste huller er fyldt og vej skrabet, og sneen giver
en bedre stamvej, at køre på. Vi har den udfordring, at
der køres med lastbiler hele tiden, med det kloakarbejde
der laves med skylning og strømpefodring af kloakker,
som vil vare indtil forår.
 
De laver spor, og trykkker pænt på vejene.
 
.
 F)
 Bestyrelsesmøde 30/11.
Evaluering af efterår med bro op i dårligt vejr, men ikke
de store udfordringer, som sidste år med dræn, så vi
håber på en stille og god jul for vores medlemmer.
 
Mvh. Bestyrelsen
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
..
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 

..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medlemslogin